33 Tur ve Birkaç Saniye

Oyuncusuz oyun… 33 Tur ve Birkaç Saniye iyi bir fikirden yola çıkan, fakat bu iyi fikrin etrafını yeterince doldurmayan bir seyirlik. Ana karakterinin intiharından sonraki dönemi ele alıyor oyun. İntiharın ardından, ana karakterin odasındayız. Telefon, yazıcı, bilgisayar, televizyon çalışmakta. Oda, odadaki eşyalar anlatıya hizmet ediyor. Biz bir yandan intiharla ilgili facebook yorumlarına tanık olurken bir yandan da telesekretere bırakılan mesajları dinliyoruz. Oda her an yaşamsal ipuçları sunuyor. Bir yandan da intihar eden karakterin sanatçı olması ve politik duruşu nedeniyle de olay toplumsal bir boyut haline geliyor.

Metin bu noktada çoğunlukla üstü açık veya kapalı bir şekilde Arap Baharı’na göndermeler yapıyor. Ancak göndermeler temel seviyede. Detaylı veya yoğun değil. Sanki iyi çıkış noktalarını salt gündemle bağdaştırmak yolunu seçmişler.

İlginç bir tiyatro deneyimi, tartışma açmaya çalıştığı konular da iyi. Fazlasını bulamadım.

Ne yazsam

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s