Beware The Batman

Beware The Batman her pelerin severin hoşlanmayacağı fakat bize göre Batman’e getirdiği kimi yeniliklerle izlenmeye değer yeni bir animasyon serisi. Sevgili Bruce Wayne’in daha olgun tavırlar sergilediği ve çift kimlikli yaşamındaki çelişkilerin çoğunun üstesinden geldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada ana çatışma unsurlarından birinin yok sayıldığı ve felsefi tartışmalara açılabilecek pencerelerin kapatıldığını belirtmek gerekir. Yine de eski…