Philip K. Dick: Simulakra

“Deliliğe Övgü”  Erasmus’un aynı adlı eserinin birazdan girişip kafayı yiyeceğim evrenle alakası yok. Salt ismen gerçekleşen bir çağrışım. Yahut hayatıma paralel uçan bir slogan olması… Philip K. Dick, bilimkurgu yazını içerisinde önemli bir yerdedir. Gerek yaşam öyküsündeki ilginçlikle, gerek yapıtlarıyla, gerekse sinemanın benimsediği bir yazar olup, yapılan sinema adaptasyonlarıyla… Fakat Dick okumak zordur. Kitapların karmaşıklığından,…